Många undrar nog säkerligen varför jag är så engagerad som jag är då det gäller Riksförbundet Samhällets Styvbarns görande och låtanden den senaste tiden. Märkligt vore det om jag satt tyst och begrundade deras senaste utspel om att avveckla Förbundet. Detta utan medlemmarnas medverkan med ingen insyn från vare sig Revisorer, Valberedning eller medlemmarnas medverkan. Vad allt ytterst handlar om är rättvisa mot korrupta individer som tillskansat sig ett förtroende de vill ha men som de inte äger.

Regissören till detta skamliga som hänt inom Riksförbundet Samhällets Styvbarn är Förbundets Kassör Benny Jakobsson. Vad som framkommit idag visar sig allt tydligare på att han är den som ligger bakom att sälja ut Förbundet till ett projekt som Föreningen Knas där hemma kallar sig. Samhället Styvbarns medlemmar skulle därmed degraderas till förmån för ett sk ungdomligare Förbund. Ungdomar skulle få förtur in i den nya verksamheten. Samhällets Styvbarns medlemmar skulle komma i efterhand. Samtidigt skulle Benny Jakobsson skaffa sig ett nytt inflytande in i det nya projektet tillsammans med den Trojka som tagit över Förbundet där de till förmån för sig själva kastat ut den sittande ordföranden som avslöjade kuppmakarnas försök att sälja Förbundet.

Regissören och kuppmakarens ledare är Förbundets Kassör Benny Jakobsson. Enväldigt förmanade korrumperade styr han som en diktator även förbundets hemsida där han likt en mussla gömmer sig för alla som vill veta vad han egentligen håller på med. Benny Jakobsson hade tänkt sig att avveckla förbundet därför att han känner tiden för honom inom Samhällets Styvbarn håller på att rinna ut. Kritiken mot honom ute i landet är enorm idag där de vill att han ska lämna sin plats pga. av vad han regisserat den senaste tiden. Ändå sitter han fortfarande kvar och naglar sig fast vid något han kommer att få lämna förr eller senare. Om inte förr vid nästa stämma. Förmodligen kommer han då få att göra detta naken och nedvärderad som kuppmakare tillsammans med den Trojka han underhåller för att sitta kvar tills tiden rinner ut.

Här mera om hur Benny Jakobsson lurat och fört medlemmarna bakom ljuset. Hans plan var att få igenom försäljningen och avveckling av Förbundet utan insyn från medlemmarna och deras valda ombud. Valberedning och Revisorer vilket är det högsta organet inom förbundet tillsammans med medlemmarna fick inget veta om vad som skulle hända på den hastigt sammankallande stämman, där man lika hastigt och lustigt skulle sälja ut Riksförbundet Samhällets Styvbarn.

Den Trojka som sitter idag rättfärdigar sig nu med att allt var i sin ordning då endast styrelsen fick vetskap om hur Benny Jakobsson hade tänkt sig det hela. Att Benny Jakobsson medvetet tänkte sig att köra över både Valberedning och Revisorer anser sig den Trojka som idag tillskansat sig förbundet för egen del vara enligt dem helt i sin ordning.

Något mer genomskinligt kränkande sätt att genomföra egna idéer utan medlemmarnas vetskap kan man inte tydligare se. Trojkan däremot som nu sitter anser att de själva är Förbundet där de gått mot gängse regelverk och även förbundets stadgar då inget fått vetskap om vad som var i görningen. Förbundet stadgar är skrivna för medlemmarna. Inte för en korrupt styrelse som tolkar innebörden som fan läser bibeln. Att Benny Jakobsson som diktator lurar alla under bordet bekommer dem inte heller särskilt då de tydligt tagit in fan i båten. Att de som idag sitter och håller honom i handen inte har förstått lika lite som de även inte inser att de gjort fel utvisar dem från de piedestaler de tillskansat själva.

Med detta inlägg här ber jag er idag att lämna vad ni stulit er utan medlemmarnas veto. Det måste nu tillsättas individer som vill förbundet väl i styrelsen. Ni som även har stulit Förbundets heder har förbrukat förtroendet. Gör inte förbundet mer illa än vad ni gjort. Nu räcker det. Avgå omedelbart är min stående uppmaning.