Om

Ingen info ännu.

Presentation

Senaste inlägg

SD är bokstavligen livsfarliga!

 

InIägget här talar för sig själv. Emerich Roth vet vad han talar om då han har erfarenhet av vad antisemiter kan ställa till med vilket de även gjorde för sjuttio år sedan.

I Sverige har vi idag 20% av befolkningen som ger sitt stöd och sympati till  Sverigedemokraterna. Att deras politik kommer att drabba dem själva om vi får ett part i Riksdagen med förklädda kostymklädda herrar som planerar en agenda med fascistiska och antisemitiska förtecken förskräcker tydligen inte. Deras tänk bär egoistens mantra som inte kommer att falla förrän de står med snaran runt halsen där de sedan frågar sig samma fråga som de har idag varför ingen gör något som tillfredsställer dem själva...


Populism är inte stats manna mässigt.

 

Återigen är Ulf Kristersson som vill bli statsminister ute och driver en populistisk agenda. Medvetet döljer han fakta lika som Sverigedemokraterna gör för att öka väljarkapitalet så han själv kan få tillträde till den efterlängtade statsministerstolen.

Formuleringarna i budskapet han basunerar ut kan mer och mer kan kvalificeras som rena bondfångeriet. I utanförskapets hage finns människor som lever med skygglappar lika som en vilsen häst i hagen travandes runt en sockerbit som då den ska ätas inte finns. Retoriken från Kristersson där han står i utkanten på hagen och basunerar ut osanningar om hur illa det är i landet. Själv är han personen som kan återställa uppståndelsen mot utanförskap och elände. Att politiken han står för nedmonterar välfärden för de som finns i utanförskapets hage förstår de inte så länge de endast ser sockerbiten.

Utanförskapet i Sverige växer. Problemet enligt Kristersson är att fler lever på att andra jobbar. Med  uttalandet klarlägger han och skjuter skulden på de som inte får arbete. De som är sjuka får ta del av att de inte söker sig ett arbete där de i sanning väljer att leva på bidrag enligt Kristersson. Outtalat visas från moderat håll att jobbar man inte så ska man inte erhålla stöd för att få erhålla en dräglig tillvaro i centrum av utanförskapet man hamnat i. Att den moderata ledaren föder och göder utanförskapet tillsammans med den politik han företräder är ett rent hån mot dem som inte lever i rampljusets strålkastare och som han rent populistiskt döljer.

Sanningen är den att allt fler av Sveriges invånare i arbetsför ålder jobbar. Allt färre försörjs med bidrag. Vi är bäst i EU på detta. Trots att utvecklingen är positiv vädrar Moderaterna där de finns tillsammans i de fyras gäng motsatsen. Arbetslösheten tillsammans med invandringen är även tärande. Allt om tärandet har Kristersson uttalat sig om då populismens agenda presenteras av de partier som indirekt samlat sig runt antisemiter och fascister som tydligt har som syfte att svartmåla de som finns inne i utanförskapets korridorer.

”Är jag brun?” orerade Jimmie Åkesson i Agenda debatten. Frågan borde mer konsekvent ställas även till Kristersson. Varför ljuger han om utanförskapet han själv döljaktivt permanentar tillsammans med Jimmy Åkesson inne i antisemit buren? Tydligt visar han att den blå färgen alltmer blandas ut till brunt. De fyras gäng borde mer få erhålla epitetet "den blå bruna leran som stinker från botten av det "höger extrema träsket."

Ledare i Eskilstuna kuriren.

 

Ulf Kristersson ser inte den vanlige människan.

 

Partiledardebatten i Agenda rivstartade med en debatt om jobben mellan Stefan Löfven och Ulf Kristersson. Kristerssons nyhet var att han är starkt kritisk till den höga arbetslösheten i Sverige samtidigt som han målade fan på väggen mot dem som inte når de kriterier han ställer mot dem som är arbetslösa. I ett nedvärderande tonläge lade han ut texten mot de arbetslösa som bidragsberoende individer. Retoriskt vädrade han den moderata synen mot de arbetslösa att de enligt honom lever i sus och dus. När slutade arbetarrörelsen att bekymra sig över att så många går utan jobb frågade sig Kristersson med tillägget att i botten är allt ett integrationsproblem. Som vanligt och ännu mer är moderat politik idag att replikera Sverigedemokraternas fascistiska ideologi. Debattklimatet i Sverige har blivit gällare och hårdare från högerburen. Ska man leva flott i Sverige idag så ska man enligt fascister och nu även Moderater se till att man får bidrag.

Vi kan inte ha ett system där det inte lönar sig bättre att jobba än att gå på bidrag, sa M-ledaren. Det här sliter isär Sverige, fortsatte han med nedvärderande syn på de som är arbetslösa. Jobbar alla, både sjuka och svaga så får alla får det bra här i landet är filosofin. Att vi har befunnit oss inne i en pandemi är för Kristersson ovidkommande. Det är dom som uppbär bidrag som har bidragit till den höga arbetslösheten. Något annat finns inte på den moderata ledarens himmel. Punkt slut. Ut och jobba säger han samtidigt som han vet att några arbeten inte finns för dem som är i största behov av ett arbete. Populistiskt retoriskt bedrägligt är det lätt att formulera och skylla på de arbetslösa då man själv sitter och tronar i media ljuset. Lätt och fint är det som att spotta på en sten. Till sist blir den våt om man spottar tillräckligt länge.

Ofta och mycket ställer jag mig frågan vad politikerna har för syfte då de ständigt anklagar varandra som de fyras gäng gör idag för att ytterst lura i väljarna att i Sverige kommer himmelriket att uppstå om de får makten att styra landet. Ser man till hur högern försöker mangla sig fram till taburetterna i Rosenbad med att ständigt nedvärdera Socialdemokraterna frågan jag mig varför de har valt att bli politiker. Min inställning är att som politiker ska man göra det bästa för landet. Inte sitta och nedvärdera politiken då man inte tycker som man själ vill. Den moderata linjen idag är att den politik den populistiska högern bedriver vid ett maktskifte kommer att leda till ett sammanbrott för hela landet. Gud som haver barnen kär. Låt inte detta ske. Amen.

Vaccinmotståndet. En egoistisk fråga?


Vaccinmotståndet är en fråga om vem man ska tro på. Är det de som väljer att se sig själva främst eller de som ser Covid viruset som en fara för alla som drabbas av infektionen. En nyligen genomförd undersökning visar att 36% av svenskarna sa att de antingen definitivt eller troligen inte kommer att vaccinera sig mot COVID-19.

De vanligaste orsakerna till tvekan eller vägran att vaccinera sig handlar om rädslan för inbillade negativa effekter samtidigt som jag anser man ser sig själv främst framför andra. Egoismen hos utvecklas i att vaccinet kan utveckla autism mm. En annan förklaring till skepsisen är att man ser en fara med att vaccinet har utvecklats ovanligt snabbt och man därmed är orolig för eventuella biverkningar. Riskerna uppväger symtomen på själva sjukdomen. Vaccinet har inte testats noggrant för att anses vara säkert säger man. Motståndet är kompakt samtidigt som det i Sverige har funnits orsaker till misstro tidigare. Svininfluensaviruset till nästan 500 barn och ungdomar som fick sjukdomen narkolepsi är även detta en bidragande orsak till deras skepsis.

När det gäller mig själv anser jag mig vara en människa som vill bidra till humanism och förståelse gentemot mina medmänniskor. Vaccinmotståndet som är visar i motsats på ett uttryck om egenkärlek främst där självbelåtenhet och bekvämlighet dominerar hos individer som väljer att utsätta andra för faran att bli smittad medan man själv lever i förnimmelsen om att vad som drabbar andra drabbar inte mig själv. Om de sedan drabbas av sjukdomen är jag ganska så säker på att samma individer är de som kräver sjukhusvård först i kön öppet synligt i retoriken tillsammans med egoismens stämpel i pannan.

Under min tid som sjöman under tjugo års tid där jag besökte länder runt om i världen har jag blivit vaccinerad mot de flesta sjukdomar. Som sjöman var kriterierna att om jag skulle arbeta som sjöman var kravet att jag kunde visa upp ett vaccinationsintyg vart jag än hamnade ute i världens hamnar. Fartygen hissade gul flagg som visade på att fartyget är i karantän. Hissad flagg visade även att fartyget är fritt från smitta. Flaggan kallades populärt för pestflagg. År 1893 bestämdes att karantänsflagg skulle hissas om ett fartyg hade kolera ombord. Själv är jag vaccinerad mot kolera, gula febern och en hel del andra sjukdomar vilket jag har dokumenterat i ett sk vaccinpass fullstämplade med beviset om att jag därmed kunde få tillträde att gå iland. Detta i länder som vid denna tid drabbade världen. Tillsammans med vaccinet blev människan en överlevare då det gäller globala pandemier och övriga sjukdomar vilket jag överlevt därför att jag vaccinerat mig mot dem. 

Vaccin är en av mänsklighetens största folkhälsoprestationer. Detta kan ses som ett exempel i ljuset av Mässlingen som drabbade världen och som idag anses vara utrotad tillsammans med ett vaccin mot sjukdomen. Mässlingsvaccinet har räddat miljoner liv. Ett annat exempel är polio som på 1900 talet var en fruktad barnsjukdom. Vaccinet mot polio utrotade sjukdomen till 99%. Själv kan jag inte förstå hur man kan leva i förvissningen om att andra ska rädda världen. Vad vaccinmotståndet visar främst är den egoistiska människan. Historiens dom är hård om man sammantaget räknar och ser alla krig som är och har varit i världen där människan offrats och avlivats för dem som anser sig ha företräde här på jorden i egoismens predikotext om att ”jag står mig själv närmast.”

 Mer om mina böcker : www.lumme.info

Spekulativ pengacirkus om Estonia stinker.

 

Bedrövligt är det hur spekulationer bedrivs om Estonias förlisning som gör att man kan tjäna pengar på eländet. Nu spekuleras det om att hålet i fartyget har kommit till av något som körts in i fartyget. Att det var full storm vid olyckstillfället och att vad som kunde ha finnas i vattnet måste ha varit en ubåt som krockade med fartyget är vad som det spekuleras om. Allt tillsammans med att Estonia fraktade vapen och ammunition späder på spekulationerna av dem som endast är ute efter att göra en affär på olyckan. Att det var bogporten som släppte i vatten in i fartyget skjuter man undan därför att man måste hitta på något som gör allt intressant och som folk sedan kan frossa i tillsammans med de spekulationer som görs om förlisningen av Estonia. 

Klart och tydligt är det deplacementet som blev instabilt då vatten kom in på bildäck. Minnesgoda kan konstatera att vid en liknade olycka på engelska kanalen hände samma med bogporten som man glömde att stänga.  

När fartyget ökade farten med öppen port forsade vatten in på bildäcket. Fartyget kantrade på tio minuter och sjönk på grunt vatten. Vädret var klart. Vad som orsakade olyckan var att före avresan hade den ansvarige för bogporten somnat i sin hytt. När fartyget nådde 19 knop började vattnet strömma in i på bildäcket i stora mängder. Den resulterande effekten av fria vätskeytor förstörde fartygets stabilitet. Båten krängde snabbt 15 grader åt babord. Fartyget girade sedan åt styrbord som en undanmanöver då kaptenen trodde att fartyget gått på ett grund. Efter en halv minut krängde hon kraftigt igen och fortsatte upp till 97 grader inom loppet av 45 sekunder. På havsbotten fanns en sandbank som fartyget lutade sig mot. Om inte sandbanken varit där hade hon slagit runt. Vattnet nådde snabbt fartygets elsystem och förstörde både huvud- och reservkraft och lämnade fartyget i mörker. Vid olyckan dog 197 personer. De flesta av nedkylning i det iskalla vattnet på fyra grader medan andra slog ihjäl sig när det över 18 000 ton tunga fartyget fick slagsida och slog runt.  

Olyckan var den värsta fartygsolyckan för ett brittiskt fartyg i fredstid. Fartyget bärgades och den undersökning som publicerades i juli 1987 visade att ansvaret låg hos rederiet Townsend-Thoresen och att slarv och ansvarslöshet lett till att sjösäkerheten åsidosatts.

Estonia var ute i öppet hav då vatten forsade in på bildäcket. Hon tippade ganska omgående men höll sig flytande innan sjunkförloppet inledes. Biten ner till havsbotten var hundra meter vilket gjorde att hennes tyngd slog och skadade fartygets sidor så ett håll uppstod förmodligen en sten eller en del av stenar på botten trycktes in i fartyget. Spekulatörerna som endast är ute efter att tjäna pengar vinkar bort faktum om olyckan för att göra sig en egen hacka. Ser man till vad som hänt då det gäller Titanic är samma fenomen i omlopp om än det ena än det andra. Isberget glöms bort då skrivandet om att hitta andra orsaker till haveriet som de okunniga sedan frossar i. Vem som var ansvarig för olyckan har man inte delgivit någon från ansvariga länder. Vid fartygsolyckan i Engelska kanalen blev de ansvarig för fartyget ställda inför rätta. Om Estonia är det tystnad som råder i ansvarsfrågan. Däremot spekuleras det friskt därför att ingen ställs till ansvar. På något sätt stinker historien.

LÄS MER HÄR: Kanske...Kanske inte? 

Äldre inlägg